2001 Saga International Balloon Fiesta
Competition Operations
 • Event Director
     Tetsuya MIZOGUCHI
 • Deputy Event Director
     Kazufumi NAKAO
 • President of Jury
     Garry LOCKYER(Canada)
 • Jury
     Sandor HIDAS(Hungary)
     Gren PUTLAND(Australia)
 • Steward
     Sabu ICHIYOSHI
 • Safety Officer
     Maco OH'IWA
 • Assistant Safety Officer
     Koji OHTA
 • Adviser
     Masashi KAKUDA
 • Chief Scorer
     Shinya KOHAMA 
 • Scorer
     Miyuki MATSUNAGA
     Satoshi UEMURA
     Hiroaki SANADA
 • Chief Debriefer
     Yukitoshi RYUNO
 • Assistant Chief Debriefer
     Masuko KUSHIYAMA
 • Debriefer
     Arnost HONIG (Czech)
     Kathy LESTER-ROSS (USA)
     David ROSS (Canada)
     Chris PEART (Australia)
     Sheona WEBSTER(Australia)
     Jan PANCAK(Slovak)
     David PAAL(Hungary)
     Patrick KEARLEY (United Kingdom)
     Ian BENNING(Australia)
     Steve IRELAND(Australia)
     Shigeo SAKATA
     Kazutoshi KITAGAWA
     Mitsuhiro TAKAHIRA
     Daisuke MIZUMACHI
     Mitsuharu WAKAI
     Chiyuki SHIRAHAMA
     Kenji MATSUO
     Junko HISATOMI
 • Chief Observer
     Hiromi FURUKAWA
 • Assistant
     Mitsuo HIDESHIMA
 • Weather Information/Chief
     Hidenori YUKITAKE
 • Assistant
     Norimitsu KATSURAGI
     Rie ISHIDA
     Syohei URATA
     Junya NAKAMURA
     Takatoshii NISHIMUTA
     Misato MIZUNO
     Yoshiaki IKUTAKE
     Tetsuya SHIOI
     Daisuke FUCHIGAMI
 • Measuring /Chief
     Kazutsugi ONIZAKI
 • Assistant Chief
     Yoshitaka KATAFUCHI 
     Tadamasa UMEZAKI
 • Assistant
     Atsushi KOBAYASHI
     Masazumi ANDOH
     Hiroyasu FURUKAWA
     Teruyoshi ARAI
     Kazuaki SASAGAWA
     Hiromori SO'EJIMA
     Yoichi HAYASHIDA
     Kazue FUKUDA
     Shizuka UEMURA
     Mitsutaka KITANO
     Tomoki OHTAKE
     Yasuhide FUJIMOTO
     Yoshiko FUJITA
     Asami KUROKI
     Hisato MAEDA
     Seiichiro TSUTSUMI
     Seijii HIRATA
     Hirofumi NOSE
     Yoshiyuki OHKUBO
 • [General Affairs] 
 • Chief
     Masayuki IKARI
 • Assistant Chief
     Masanari OHNO
     Kiyoshi MORI
 • Assistant
     Toyoaki ABE
     Yasuyoshi KOGA
     Mineji NISHIYAMA
     Takayoshi OGATA
     Hideaki KURODA
     Morio KOGA
     Yoshiaki TANAKA
     Yasuyuki JIN'NOUCHI
     Masako AIURA
     Sugako IKEMATSU
     Hiromi SU'ETSUGI
     Yoko HIWATASHI
     Osamu TANIGUCHI
     Hiroyasu KATAYAMA
     Tomoe YAMAKITA
     AKEMI HIRATA
     Shin'ichi KOGA
     Mika BABA
     Tomoyuki SHIBATA
     Max PRAVER(U.S.A)
     Zhou Jin(China)
     Rie YOSHIMOTO
     Yuki KUSANO
 • Repair
     Kaori MATSUSHIMA
     Yoko NINOMIYA