2002 Saga International Balloon Fiesta
Competition Operations
 • Event Director
   Tetsuya MIZOGUCHI

 • Deputy Event Director
   Kazufumi NAKAO

 • President of Jury
   Garry LOCKYER(Canada)

 • Jury
   Sandor HIDAS(Hungary)
   Gren PUTLAND(Australia)

 • Steward
   Sabu ICHIYOSHI
   Patrick KEARLEY (United Kingdom)

 • Safety Officer
   Maco OH'IWA

 • Assistant Safety Officer
   Koji OHTA

 • Chief Scorer
   Shinya KOHAMA

 • Scorer
   Steve IRELAND(Australia)
   Miyuki Mutsuro

 • Chief Debriefer
   Yukitoshi RYUNO

 • Assistant Chief Debriefer
   Koji YAMASHITA

 • Debriefer
   Arnost HONIG (Czech)
   Kathy LESTER-ROSS (USA)
   David ROSS (Canada)
   Chris PEART (Australia)
   Sheona WEBSTER(Australia)
   Jan PANCAK(Slovak)
   David PAAL(Hungary)
   Gabriela SLAVEC (Brazil)
   Oscar PORTILLO(Spain)
   Shigeo SAKATA
   Kazutoshi KITAGAWA
   Mitsuhiro TAKAHIRA
   Kazumasa HARA
   Yusuke SHIBATA
   Kenji MATSUO
   Junko HISATOMI
   Kenji SHIMIZU
   Riyo KOROKI

 • Chief Observer
   Hiromi FURUKAWA

 • Assistant
   Mitsuo HIDESHIMA
   Naoko HARA
   Eun-Young ROH(Korea)

 • Weather Information
 • Chief
   Osamu TANIGUCHI

 • Assistant
   Rie ISHIDA
   Takatoshii NISHIMUTA
   Misato MIZUNO
   Naoyuki MATSUMOTO
   Daiju MORIBE
   Nahoko SATO
   Tohru NAKAGAWA

 • Measuring
 • Chief
   Kazutsugi ONIZAKI
   Assistant Chief
   Yuichi OKA
   Tadamasa UMEZAKI

 • Assistant
   Hiroyasu FURUKAWA
   Teruyoshi ARAI
   Mika NAKASHIMA
   Goushi TURUMARU
   Akihiro TOMOMURA
   Kozue Tsumagari
   Tomoki OHTAKE
   Yoichi HAYASHIDA
   Yasuhide FUJIMOTO
   Shizuka UEMURA
   Saori NAKATA
   Asami KUROKI
   Yoshiko FUJITA
   Akiko KUBO
   Mari TANAKA
   Yoriko ISHIBASHI
   Daisuke TANAKA
   Teppei OHHARA
   Tetsuya MATSUI
   Makiko FUJIMOTO

 • General Affairs
  " (Landowner Relations, Accidents, Equipment, Rent-a-car, Volunteer, Area Observers, others)"
 • Chief
   Masayuki IKARI

 • Assistant Chief
   Masanari OHNO
   Kiyoshi MORI

 • Assistant
   Takero SAKAI
   Yasuhiko KATSUKI
   Toyoaki ABE
   Yasuyoshi KOGA
   Mineji NISHIYAMA
   Takayoshi OGATA
   Hideaki KURODA
   Morio KOGA
   Hironori NI'I
   Yoshiaki TANAKA
   Yasuyuki JIN'NOUCHI
   Toshiko MURAKAMI
   Masako AIURA
   Haruka TSUJI
   Hiromi SU'ETSUGI
   Yoko HIWATASHI
   Akihiro OHMATSU
   Hiroyasu KATAYAMA
   Shin'ichi KOGA
   Mika BABA
   Tomoyuki SHIBATA
   Xiang-Lan LIANG(China)
   Yuki UCHIMURA

 • Repair
   Yoko NINOMIYA