2002 Saga International Balloon Fiesta
Operation Staff (except competition)
 • Managing Director
   Hiroshi MIZUMACHI

 • Manager
   Masayuki TSUTSUMI
   Kaoru ASAI
   Noboru SOEJIMA
   Masaki OKANIWA

 • General Affairs
   Masako NAKAMURA
   Mariko KOGA
   Hitomi KOSHII
   Aiko SOEJIMA
   Rie FUJIKI

 • Press Service
   Kaoru KAWASOE
   Osamu OHNO
   Akemi NAKAO

 • Official Cameraman
   Mitsuo SHIBATA
   Tsuyoshi KANOU

 • Art Director
   Ken'ichi SAMURA

 • Event Control
   Kozo MACHIDA
   Toyoaki NONAKA
   Hironobu ARAKI
   Tetsuharu OKAZAKI

 • La Montgolfiere Nocturne
   Yuji TAGURI

 • Heart Full day
   Shinユichi TSURUSAKI

 • Sponsor Management
   Kengo ISHIKAWA
   Tomoko MATSUMOTO
   Yoko ISHIBASHI

 • Announcer
   Naomi ISHIKAWA
   Kaori ABE
   Yasuko NONAKA
   Sachiko HIROHASHI
   Lyall・E・LANDRY

 • Banquet
   Hiroto KITA
   Yasuchika MOTOISHI
   Kurumi SHION

 • Assistant
   Michiko NOMURA
   Satoko MORITA
   Yoshiko FUJINAMI
   Mai ISHIE
   Sayuri SHIMANOE
   Yumi UCHIDA
   Yuki HIGASHIJIMA
   Risako IDE
   Kozue YASUDA
   Aa Hong
   Kim Eun a
   Yang Kyongja
   Sachiko KOJIMA
   Akiko YOSHIHARA
   Yoko MAEDA
   Mayumi BABA