2003 Saga International Balloon Fiesta
Competition Operations

 • Event Director
  Tetsuya MIZOGUCHI
 • Deputy Event Director
  Patrick KEARLEY(United Kingdom)
  Kazufumi NAKAO
 • President of Jury
  Gren PUTLAND (Australia)
 • Jury
  Koji OHTA
  Arnost HONIG(Czech)
 • Steward
  Sabu ICHIYOSHI
 • Safety Officer
  Maco OH'IWA
 • Assistant Safety Officer
  Shigeo SAKATA
 • Chief Scorer
  Shinya KOHAMA
 • Scorer
  Kazutsugi ONIZAKI
  Miyuki MUTSURO
  Noriko EGUCHI
 • Chief Debriefer
  Yukitoshi RYUNO
 • Debriefer
  Kathy LESTER-ROSS(USA)
  David ROSS(Canada)
  David PAAL(Hungary)
  Victor PALOCZ(Hungary)
  Oscar PORTILLO(Spain)
  Andere CANTALAPIEDRA (Spain)
  Milena Samalikova(Czech)
  Margie Putland (Australia)
  Dave Bramwell(United Kingdom)
  Rudy PAENEN (Belgium)
  Takero KITAJIMA
  Nakayo CHIWATA
  Saeko OBO
  Mika NAKASHIMA
  Yasunari MUTSURO
  Mitsuhiro TAKAHIRA
  Kenji MATSUO
  Kenji SHIMIZU
  Junko HISATOMI
  Masashi TSUDA
 • Chief Observer
  Hiromi FURUKAWA
 • Assistant
  Mitsuo HIDESHIMA
  Naoko HARA
  Roh Eunyoung(Korea)
 • Weather Information
  Chief
  Ei-ichi YAMAGUCHI
 • Assistant
  Misato MIZUNO
  Daiju MORIBE
  Nahoko SATO
  Tohru NAKAGAWA
  Hideki YAMAGUCHI
  Syoko MIYATA
 • Measurin
  Chief
  Hiroyasu FURUKAWA
 • Assistant Chief
  Tadamasa UMEZAKI
 • Assistant
  Teruyoshi ARAI
  Shizuka UEMURA
  Naoyuki MATSUMOTO
  Daisuke TANAKA
  Teppei OHHARA
  Tetsuya MATSUI
  Makiko FUJIMOTO
  Hiroshi WADA
  Takashi TSUBOI
  Noriaki SATO
  Miki MATSUMOTO
  Yuri KAWAMURA
  Aya KAWAGUCHI
  Yasuhide FUJIMOTO
 • General Affairs
  " (Landowner Relations, Accidents, Equipment, Rent-a-car, Volunteer, Area Observers, others)"
  Chief
  Masayuki IKARI
 • Assistant Chief
  Hiromi SU'ETSUGI
  Masanari OHNO
  Kiyoshi MORI
  Mineji NISHIYAMA
  Takero SAKAI
 • Assistant
  Toyoaki ABE
  Yasuyoshi KOGA
  Takayoshi OGATA
  Hideaki KURODA
  Toshiko MURAKAMI
  Masako AIURA
  Kozue TSUMAGARI
  Yoko HIWATASHI
  Yasuyuki JINNOUCHI
  Shin'ichi KOGA
  Mika BABA
 • Repair
  Rie SUZUKI
  Yoko TANIZAWA