2003 Saga International Balloon Fiesta
Operation Staff(except competition)

 • Managing Director
   Hiroshi MIZUMACHI
  Manager
   Masayuki TSUTSUMI
   Kaoru ASAI
   Masaki OKANIWA
 • General Affairs
   Masako NAKAMURA
   Mariko KOGA
   Hitomi KOSHII
   Aiko UMEHARA
   Naomi TANAKA
 • Press Service
   Kaoru KAWASOE
   Osamu OHNO
   Akemi NAKAO
 • Official Cameraman
   Mitsuo SHIBATA
   Tsuyoshi KANOU
 • Art Director
   Ken'ichi SAMURA
 • Event Control
   Kozo MACHIDA
   Toyoaki NONAKA
   Hironobu ARAKI
   Tetsuharu OKAZAKI
 • La Montgolfiere Nocturne
   Yuji TAGURI
 • Heart Full day
   Shinユichi TSURUSAKI
 • Sponsor Management
   Kengo ISHIKAWA
   Tomoko MATSUMOTO
   Yoko ISHIBASHI
 • Announcer
   Naomi ISHIKAWA
   Kaori ABE
   Kaori IWANAGA
   Risa YAMAUCHI
   Lyall・E・LANDRY
 • Banquet
   Hiroto KITA
   Yasuchika MOTOISHI
   Kurumi SHION
   Yukihiko KAMURA
   Jason BARNES
 • Assistant
   Risako IDE
   Yoshiko FUJINAMI
   Yuki HIGASHIJIMA
   Kazuho IDE
   Sayuri MATSUBA
   Masayo IMOGAWA
   Akiko YOSHIHARA
   Yumi UCHIDA
   Yoko MAEDA
   Sayuri SHIMANOE
   Kozue YASUDA
   Yang Kyongja
   Sachiko KOJIMA
   Sayaka MATSUNAMI
   Kimiko NAGAHASHI
   Akane KOGA
   Yukari ODA
   Kazue NISHIDA
   Misa KITAJIMA
   Eri YOKOMACHI
   Hitomi MORIMOTO